Significado de HTTP

Glosario Informático

Palabra                                                             HTTP
Significado Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertextos. Es un protocolo que permite transferir información en archivos de texto, gráficos,